Virtus

Jornada 1
3 - 0

URN vs VIRTUS

Jornada 2
0 - 3

INDOMABLES vs VIRTUS

Jornada 3
3 - 2

VIRTUS vs TAPATIOS

Jornada 4
2 - 3

MEZCALEROS vs VIRTUS

Jornada 5
1 - 3

VIRTUS vs RHINOS

Jornada 6
6:00 pm

VIRTUS vs INDOMABLES

Jornada 7
12:00 pm

VIRTUS vs URN

Jornada 8
7:00 pm

TAPATIOS vs VIRTUS

Jornada 9
7:00 pm

RHINOS vs VIRTUS

Jornada 10
6:00 pm

VIRTUS vs MEZCALEROS